Lékárnička je v domácnostech často podceňovaný prvek. Někdy vstávají vlasy hrůzou, co se v ní vyskytuje a nevyskytuje a někdy se nevyskytuje ani stará lékárnička. V tomto článku se podíváme na důležitost domácí lékárničky a jak ji vybavit.

 Zdroj: Mediband


Být připraven na všechno

Mít doma lékárničku je důležité. Zároveň je důležité mít doma člena rodiny, který má (ideálně zkušenosti nebo školení) znalosti z první pomoci, které pravidelně oživuje, aktualizuje a nebojí se je aplikovat. Hlavní je, aby neomdlel, když uvidí krev. Co by měl takový člen znát? Jednoznačně by měl tedy znát a umět aplikovat základní první předlékařskou pomoc a základní pravidlo "5T". Zároveň by měl mít přehled o celkovém stavu lékárničky a znát nejrychlejší cestu na nejbližší pohotovost.

Statistika hovoří za vše

Sehnat lékárničku není v dnešní době žádný problém, ale problém je, že lékárničky jsou často nevyhovující - většinou zdravotnický materál chybí nebo přebývá. Při pořizování lékárničky je třeba hledět na obsah, který bude stejně potřeba pozměnit nebo doplnit. Z počátku bude základní obsah dostačující, ale je nutné, aby byla lékárnička neprodleně doplněna zdravotnickým materiálem přesně na míru domácnosti, než zbytečně skladovat některé předměty v inventáři.

Z osobní zkušenosti doporučuji sáhnout do paměti a udělat úrazovou statistiku, jaké úrazy a v jaké četnosti se za dobu posledních dvou let vyskytly, jaké je potenciální riziko dalších úrazů v domácnosti a tomu přizpůsobit obsah.

Příklad:

Statistika hovoří tak, že nejčastějšími úrazy v domácnosti jsou řezné rány a povrchová zranění kůže. V obsahu lékárničky budou figurovat náplasti, obvazy, nůžky, Panthenol (na popáleniny) a Akutol (tekutý obvaz).

Snadný přístup především

Lékárnička musí být na viditelném místě a musí být k ní zajištěn snadný přístup. Pokud máte krabicovou nebo jinou lékárničku kromě nástěnné, je potřeba ji založit na snadno přístupném místě a místo viditelně označit, aby se k lékárničce dostal kdokoliv. Samozřejmě k lékárničce nesmí mít přístup děti. Rovněž nedoporučuji lékárničku zamykat. Rovněz doporučuji k bezprostřední blízkosti lékárničky tištěnou příručku první pomoci se stručným obsahem a snadnou použitelností. Z vlastní zkušenosti doporučuji tuto příručku...

Obsah: "Alfa a Omega"

Jak už bylo zmíněno, obsah je ovlivněn typem a četnosti zranění v domácnosti. Základní obsah musí zůstat neměnný a musí u něj být přiložený snadně přístupný seznam materiálu. Seznam by měl být ideálně vylepen na věnjší straně straně dvířek nástěnné nebo krabicové lékárničky, u jiných typů lékarniček musí být přiložený tak, aby hned po otevření byl jako první přstupná položka.

Strukturu obsahu je nutné přizpůsobit podle statistiky, z níž vycházíme. Zároveň je vhodné uvést strukturu k seznamu, to se hodí zvláště k nástěnné nebo krabicové lékárničce.

Zároveň jako první a nejlépe přístupnou položkou by měly být rukavice. Z osobní zkušenosti doporučuji jednorázové nitrilové rukavice.

Minimální místo pro alternativu

Pokud se jedná o akutní první pomoc, je ve většině případů potřebná improvizace, to bezesporu. Ovšem v lékárničce taková alternativa nemá co dělat. Např. taková potravinářská fólie apod. nemají v lékárničce ani při zásahu co dělat! To bude předmětem jiného článku.

Závěrem

Tento článek jsem napsal na základě své osobní zkušenosti, nikoliv jako dogma a předem upozorňuji, že se mé poznatky mohou výrazně lišit od poznatků profesionálních záchranářů a zdravotníků.

Čtenářům přeji plno dní bez zranění a odděrek.