Pohotovostní motorizovaná jednotka Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy oslaví příští rok pětašedesáté výročí od svého vzniku. K této významné události se rozhodl Nezávislý odborový svaze Policie České republiky ve spolupráci s Krajským ředitelstvím hl. m. Prahy vyhlásit vyhlásit veřejnou sbírku spolu s prodejem charitativních kalendářů na podporu kolegyně, policistky nprap. Moniky Rejnartové.

Snímek z kalendáře | zdroj: policie.cz

65 let pražského policejního útvaru


Pohotovnostní motorizovaná jednotka (PMJ) spadá do organizační struktury Krajského ředitelství hl. n. Prahy a vznik jednotky se datuje v roce 1956. Jedná se o útvar s celopražskou působností, jehož úkolem je neprodleně reagovat na bezpečnostní hrozby a páchanou trestnou činnost. Na členy tohoto útvaru jsou kladeny vysoké nároky na fyzickou zdatnost a psychickou odolnost. Pro jednotku je klíčová rychlost, akceschopnost a schopnost reagovat na stále nové výzvy. Od svého založení prošel útvar mnoha změnami, které se promítly také do výzbroje a výcviku příslušníků útvaru. Policisté z PMJ jsou v terénu 24 hodin denně připraveni reagovat na jakékoliv hrozby.

 

Pomoc kolegyni v těžké životní situaci


Při příležitosti významného jubilea od založení PMJ se rozhodlo velení PMJ ve spolupráci s Nezávislým odborovým svazem Policie České republiky vyhlásit veřejnou sbírku spolu s prodejem charitativního kalendáře.

Výtěžek ze sbírky a prodeje kalendářů půjde na podporu nprap. Moniky Rejnartové z Odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál. Nprap. Monika Rejnartová se dvanáct let stará o své dvě dcery, které jsou kvůli mozkové obrně od narození upoutány na invalidní vozík. Rodinu nedávno zasáhla obrovská tragédie v podobě ztráty milovaného manžela a tatínka. Navíc obě dívky zanedlouho čeká operace nohou, po níž bude potřeba poskytnout dívkám dlouhodobou péči s vynaložením nemalých finančních prostředků.

Sbírku vyhlašuje Nezávislý odborový svaz Policie České republiky ve spolupráci s Krajským ředitelstvím v Praze v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách, která byla zahájena dnem 15. listopadu 2020, ukončena bude dne 31.12.2020.1)

Veřejná sbírka: č.ú. 4200555535/ 6800 v. symbol 271683 2)

Přispět můžete i zakoupením charitativního kalendáře Pohotovostní motorizované jednotky v hodnotě 350,- Kč + 75,- Kč poštovné a balné. Nástěnný měsíční kalendáře formátu A3 můžete objednávat na e-mailové adrese [email protected] 3)

Prosím, nezapomeň nprap. Moniku Rejnartovou také podpořit modlitbou.

 


Vyhlášení veřejné sbírky

1) - 3) Charitativní kalendář PMJ a veřejná sbírka